<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Nguyên TrầnTAN TÁC

Nguyên Trần

Trong cuộc sống phiêu bạt nơi xứ người nên tâm tình tìm về những câu truyện và bài thơ tình tứ yêu thương của một thời để yêu và để buồn lúc nào cũng thôi thúc, thế nên xin gởi quý Thầy Cô, Niên Trưởng, Đồng Môn và Thân Hữu một truyện ngắn thật cảm động của anh Đoàn Xuân Thu đồng môn NĐC vả bài thơ cảm đề của Nguyên Trần để mong quý vị cùng chia sẻ . (NTPhát)Hồn em chứng giám Muội ơi!
Sinh ly tử biệt trọn đời yêu em
Nổi đau thương nước mất nhà tan
Việt Cộng gian manh lẫn bạo tàn
Hủ Tiếu Mỹ Tho sao đắng nghét
Cơm bì Chợ Cũ lại khô khan
Tự tình Tiểu Muội nhiều đau đớn
Lưu luyến Phu Xe (1) lắm ngỡ ngàng
Phiêu bạt không quên hình bóng cũ
Nghe hồn sông núi điệu than van. Viết trong niềm thương tiếc người con gái Mỹ Tho bất hạnh

(1) Anh chàng phu xe xích lô người yêu của Tiểu Muội.Tiểu Muội ơi ! Tiể̀u Muội à !
Em không bản hủ tiếu mà nuôi anh
Mộng đời hai đứa không thành
Vùi thân biển cả sao đành cao xanh
Tình mình quả thật mong manh
Xui em phận bạc mộng lành xa bay
Riêng anh đau đớn tháng ngày
Lời thơ anh viết đắng cay ngậm ngùi


Nguyên Trần
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com