<BGSOUND src="Nhac Chuc Tet Le Dinh.mp3"> Le Dinh


Nguyễn Văn ThắngXUÂN XA XỨ

Nguyễn Văn Thắng
Xuân đến chi ...cho lòng buồn héo hắt ?
Nhớ thương về Quê Mẹ một chiều Xuân
Tiếng pháo vui, đôi câu chúc ân cần
Xuân mang đến nỗi niềm vui khôn tả

Giờ đón Xuân ... nơi xứ người xa lạ
Hàng cây khô trong tuyết phủ sương mù
Tiếng gió về như réo gọi tàn Thu
Nơi đất khách, Xuân về mang giá lạnh

Tết nơi đây, chạnh lòng thêm hiu quạnh
Vắng Mẹ hiền Xuân đến gợi buồn thêm
Đông giá buốt tuyết trắng phủ bên thềm
Nhạc réo rắt đón Xuân về bỡ ngỡ

Tết ngày xưa cành mai vàng nở rộ
Đón giao thừa tiếng pháo nổ dòn tan
Mọi người vui lòng phấn khởi ngập tràn
Chào Xuân đến tiếng reo hò mở hội

Đâu mùa Xuân khi cầm quyền Hà Nội
Cướp miền Nam bắt giết, kẻ tù đày
Ép dân lành lao động khổ cực thay
Mong xây dựng nền tự do lừa đảo

Hãy đứng lên đập tan phường cường bạo
Hồn Mẹ thiêng xin giúp nước Việt Nam
Để quê hương từ nay hết bạo tàn
Và hạnh phúc lại về nơi Quê Mẹ


Nguyễn Văn ThắngFree Web Template Provided by A Free Web Template.com