<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Nhiều tác giảNhiều tác giả

Thơ Cô Vi 19
Thơ Hồ Dzếnh:

Cô đã hẹn nhưng Cô đừng đến nhé
Tôi lo buồn không dám bước ra sân
Đọc thêm tin người ta chết rụi dần
Tôi nói khẽ: Cô Vi sao ghê thế


Thơ Đinh Hùng:

Chưa gặp Cô tôi vẫn nghĩ rằng
Bên Tàu Cô cứ sống nhăn răng
Cớ sao Cô lại bò hoang dại
Giết chết người ta không nói năng


Thơ Nguyên Sa:

Cô chợt đến, chợt đi ta vẫn biết
Người chợt đau, chợt chết bởi vì đâu
Nhưng ai đi mà không bảo gì nhau
Để bào chế Vaccine mà trị bệnh


Thơ Du Tử Lê:

Đừng bao giờ Cô hỏi
Vì sao ta xa nhau
Vì sao môi anh nóng
Vì sao tay anh lạnh
Vì sao thân anh run
Vì sao chân không vững
Vì sao anh van Cô
Hãy cho anh được thở
Lồng ngực anh rũ buồn
Hãy cho anh được buông
Cô, ngang bằng sự chết


Nhiều tác giảFree Web Template Provided by A Free Web Template.com