<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


Trần Quang (USA)


Trần Quang (USA)
1. Nhớ Anh

Anh đi bỏ lại cây đàn
Với bao nốt nhạc dở dang chưa thành
Nhìn trang giấy mực còn xanh
Mà hình bóng của người anh đâu còn
Cõi lòng nặng trĩu héo hon
Thương tiếc mỏi mòn năm tháng lướt qua
Nhớ anh nhớ nước nhớ nhà
Nhớ con đường cũ, nhớ ga chiều buồn

2. Ga Chiều

Bỏ em ở lại ga chiều
Một mình bươn chải muôn điều phải lo
Qua sông chẳng có con đò
Lội dòng nước ngược sao cho đến bờ
Còn trời còn đất còn thơ
Giải một thế cờ, bền chí cũng xong
Sắc son giữ lấy tấm lòng.

3. Chuyện lòng vòng thế gian

Anh đi em thật chẳng ngờ
Lòng buồn vô hạn ngẩn ngơ cõi lòng
Anh về tận chốn hư không
Hãy quên những chuyện lòng vòng thế gian
Đường trần còn lắm khó khăn
Thiếu anh thiếu những khuyên can vỗ về
Mấy lời gói ghém tỉ tê
Mong gửi được về anh ở trời xa.

4. Anh hãy nghỉ yên đi

Tâm tình chưa cạn anh ơi
Cớ gì anh sớm xa rời thằng em
Sao trời chóng vội vào đêm
Muộn màng chưa nói được thêm lời nào
Giật mình tự hỏi vì sao?
Anh đi thầm lặng chuyến tàu biệt ly
Thôi anh hãy nghỉ yên đi
Đường trần còn lại em thì gắng lo
Qua sông chờ một chuyến đò.

5. Anh đã đi rồi

Chín năm gắn bó cùng anh
Luận bàn thế sự lanh quanh chuyện đời
Giờ đây anh đã đi rồi
Phần em ở lại viết lời nhớ thương.
Đời quả thật vô thường còn mất
Kiếp con người chất chứa vui buồn
Ngược xuôi nước cũng về nguồn
Lần theo kỷ niệm hằn luôn nhớ hoài.Tôn kính gửi về Anh
Thằng em luôn lộn xộn
Ấy vậy mà anh thương.


Trần Quang (USA)Free Web Template Provided by A Free Web Template.com