<BGSOUND src="Nhac Tho.mp3"> Le Dinh


FB Trần SangFB Trần Sang

ĐẤT NƯỚC MÌNHĐất nước mình hèn lắm phải không em ?
Dân mỗi ngày nghe những lời ba xạo
Bởi đã có đảng "quang vinh" lãnh đạo
Bán non sông , thờ giặc ở trên đầu

Em thấy không ? Những người dân mất nhà , mất đất khổ đau
Những trẻ em không có cầu đi học
Bao cụ già phải lê thân khó nhọc
Ngửa tay xin từng cắc sống qua ngày

Giặc ngàn năm , đảng tôn thờ cúi lạy
Chúng đan tâm giết hại đồng bào
Chúng nhượng từng phần đất , biển đảo cha ông
Mong giữ lấy nền độc tài cai trị

Em thấy không ? Dịch về dân cả nước hiểm nguy
Đảng một lòng vì Thiên triều đại Hán
Mở toang cửa khẩu , ôi thật là khốn nạn
Rồi bịt miệng dân bằng bản án của luật rừng

Em bị mù hay không có lương tâm ?


FB Trần SangFree Web Template Provided by A Free Web Template.com