<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
BS ĐẶNG PHÚ ÂN, M.D.Những người đã tiêm vaccine ngừa
thì sẽ khộng bị Covid?

BS ĐẶNG PHÚ ÂN, M.D.Xin Bác sĩ Đặng Phú Ân trả lời giùm: Những người đã tiêm vaccine ngừa thì sẽ khộng bị Covid, nhưng những người này vẫn có thể lây cho những người chưa chích vaccine hay không? Đó là câu hỏi của tôi với các vị có thẩm quyền y tế.

Quý bạn thân,

Để trả lời bạn quý bạn, xin tóm lược như sau:

1. Những người đã được chich Vaccine COVID-19 thì:

- Sau 1rst dose: Gần 80% không bị mắc COVID.

- Nếu sau 3 tuần (đối với vaccine Pfizer Bio NTech) hay 4 tuần (với vaccine Moderna): được chích 2nd dose thì: bắt đầu từ 2 tuần sau 2nd dose có thể được bảo vệ tới 98%.

Như vậy nếu bạn Vinh đã bị COVID-19 +, nhưng đã khỏi với test COVID-19 negative và đã được chích đủ 2doses vaccine, thì chắc chắn bạn được bảo vệ không bị COVID tới gần 100% (98%). Nếu mới 1 dose thì khỏang 80% như đã nói ở trên. Phải xin chích 2nd dose theo đúng thời gian, nếu có thể, là tốt nhất (theo Dr. FAUCI và các chuyên gia khác). Tuy nhiên ở Canada rất thiếu thuốc, chính phủ không thể làm gì khác hơn là bắt chờ đợi dài hơn một chút: NO CHOICE!

Chắc chắn bạn không thể bị bệnh (vì vaccine đã tạo cho bạn những kháng thể để "uýnh" virus khi chúng xâm nhập vào cơ thể bạn, vaccine mRNA khi chich vào cơ thể, có nhiệm vụ tập trận giả cho bạn quen thuộc để nhận diện quân thù COVID có gai spike proteine, tạo ra những đoàn quân hùng hậu và đem quân "uýnh giặc Tàu COVID", bạn không bị bệnh thì bạn không thể lây cho người khác, nếu bạn giữ các nguyên tắc căn bản PHÒNG BỆNH: RỬA TAY SẠCH, CÁCH LY đúng cách đối với các thành phần bị bệnh. Bạn chỉ có thể LÂY cho người kh́ac bằng cách truyền trực tiếp (thí dụ: bạn vừa cầm một đồ vật dơ của một người mắc bệnh hay không được khử trùng đàng hoàng, trong trường hợp này bạn như một vector mang trực tiếp Virus qua người khác mà không phải do Virus trong cơ thể bạn (vì bạn không bị mắc bệnh COVID nhờ vaccine rồi mà!).

Cũng xin thông báo với các bạn chưa được chích Vaccine (vì ở Canada thíếu thuốc qúa, mới chỉ chích cho những thành phần dễ nguy cơ bị lây bệnh, như các Bác sĩ , y tá thường phải tiếp xúc với những người cao niên bị bệnh, hoặc các người cao niên ở các Viện Dưỡng lão.. ), nhiều người già ngoài 80 tuổi tuần sau mới bắt đầu được ghi danh xin chích. Chính phủ Trudeau không efficace khi đi thương lượng mua thuốc, chuyên chở thuốc vào Canada!

Kinh nghiệm bản thân xin truyền lại: Tôi và bà xã tôi thường phải khám các bệnh nhân cao niên bị bệnh, nên cũng đã được chích Vaccine Pfizer từ 2, 3 tuần qua và xin thông báo với qúy bạn: Vaccine rất tốt, rất may chúng tôi không bị một side effect nào cả:NO FEVER , NO PAIN , NOT TIRED... Đi làm bình thường. Các bạn nếu đến lần mình được chích vaccine thì nên nhận đi chích ngay, ĐỪNG SỢ GÌ CẢ.

Hy vọng phần nào trả lời bạn Vinh và một số bạn khác, cùng kinh nghiệm bản thân khi đã được chích Vaccine COVID-19.

Xin chúc toàn thể quý bạn và gia đình luôn được khỏe mạnh và an lành.
BS ĐẶNG PHÚ ÂN, M.D.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com