<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Hoàng Khánh
TẠI SAO VN CÓ HỘ CHIẾU?

Hoàng Khánh
Passport thì ai cũng biết, chữ passport dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Sổ Thông Hành dùng khi đi từ quốc gia này sang quốc gia khác, nhưng với đỉnh cao trí tuệ của những Ngáo Sư - Thiến Sĩ của đảng ta thì dịch ra thành Hộ Chiếu. Cái kiểu cai trị con người thời phong kiến như vua ban ơn cho dân nên mới dùng từ Hộ Chiếu, những gia đình nào được nhà nước bảo hộ, chiếu cố mới có được cuốn sổ này.

Có được cuốn Hộ Chiếu này là công lao rất lớn của những người Việt ở hải ngoại hàng năm đi vận động nhân quyền cho VN. VN bị Hoa Kỳ cấm vận hai thập kỷ vì đã vi phạm hiệp định Paris năm 1973. Trong hiệp định Paris họ đã ký kết chấm dứt chiến tranh, không được kéo quân qua xâm chiếm miền nam, hai miền sống trong hòa bình.

Sau khi hiệp định Paris ký kết xong thì Hoa Kỳ rút quân về nước, năm 1973 không còn một người lính Mỹ nào trên lãnh thổ VN, đến năm 1975 chính quyền miền Bắc đã trở mặt họ phá hủy hiệp ước xua quân vào cướp chính quyền miền Nam, làm cho hàng triệu người dân và quân hai miền phải bỏ mạng, chính vì vậy nên VN mới bị Hoa Kỳ cấm vận.

Sau khi cướp được chính quyền miền Nam thì nhiều người dân miền Nam họ không muốn sống dưới chế độ cộng sản nên họ đã vượt biên vượt biển bỏ nước ra đi để tìm kiếm bến bờ tự do. Khi họ đến được nước Mỹ, họ làm ăn sinh sống và họ nhập quốc tịch Mỹ. Đến khi họ đã trở thành công dân Mỹ và đã ổn định cuộc sống thì họ muốn bảo lãnh người thân của mình. Cho nên cộng đồng người Việt ở Mỹ họ mới đi vận động quốc hội để có được những diện bảo lãnh nhân đạo hoặc những diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình . . . họ đi vận động từ năm này sang năm khác chứ không phải một sớm một chiều.

Đến năm 1994 Hoa Kỳ mới mở cấm vận cho VN, trước khi mở cấm vận họ đặt ra ba điều kiện. -Điều kiện thứ nhất là phải có trách nhiệm tìm kiếm, trao trả những hài cốt của những quân nhân Mỹ còn sót lại ở chiến trường VN.

- Điều kiện thứ hai là phải thả những tù nhân chính trị của quân nhân miền Nam ra khỏi nhà tù. -Điều kiện thứ ba là phải cấp hộ chiếu cho người dân, để cho những gia đình quân nhân cán chính miền Nam họ muốn đi tị nạn thì họ đi.

Từ đây mới nẩy sinh vấn để cho người dân đi ra nước ngoài phài có Giấy Chứng nhận như cuốn sồ tay như các nước khác được gọi là Hộ Chiếu là công dân VN đước phép rời khỏi nước .Trước đó khi ai được phép ra khỏi nước thỉ chỉ được Cấp một cuốn giấy dán hình vả đóng dấu .

Trước năm 94 người dân VN đâu có đi được đâu, vì có Sổ Thông Hành đâu mà đi, giống như nước Triều Tiên bây giờ đó.

Vì vậy VN buộc phải chấp nhận ba điều kiện đó để mở cửa, vì lúc đó kinh tế đã kiệt quệ người dân thì nghèo đói toàn ăn cơm độn sắn, độn mì. Dân mà nghèo thì đảng cũng nghèo, dân nghèo thì lấy tiền đâu đóng thuế nuôi đảng, bởi thế mới phải mở cửa để phát triển kinh tế, phải mở cửa mới nhận được ngoại tệ của đồng bào gửi về, mỗi năm cũng nhận được gần 20 tỷ Dola tiền kiều hối, chưa kể số tiền họ mang về VN đi du lịch, giúp một phần rất lớn để phát triển kinh tế đất nước.

VN được như bây giờ là công sức của biết bao nhiêu người dân ở hải ngoại, chứ không phải tự nhiên đến ngày hôm nay được đóng cái dấu visa được cấp cái hộ chiếu để đi du lịch nước này nước kia đâu.


Hoàng Khánh
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com