<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet
Ai đây

Internet
Bức tượng mang tên Arnold trên đây đúng là Arnold Schwarzenegger, "ông bắp thịt", cựu minh tinh Hollywood, cựu thống đốc California. Còn người nằm bên dưới bức tượng cũng là... Arnold Schwarzenegger!

Tấm ảnh trên cũng do chính Arnold Schwarzenegger phổ biến dưới tựa đề "Thời thế đã thay đổi" với lời giải thích rằng hồi ông mới được bầu lên làm Thống đốc California, chính quyền tiểu bang đã cho phép xây dựng khách sạn này với bức tượng của ông phía trước. Chủ khách sạn đã nói với ông: "Bất cứ khi nào ông đến, luôn có một phòng đã được đặt trước cho ông tại đây".

Vài năm sau khi Arnold rời khỏi chính trường, ông quay lại khách sạn và người quản lý nói với ông rằng ông không thể ở lại đây vì tất cả các phòng đều đã được đặt trước.

Ông lấy túi ngủ trong xe ra và nằm ngay trước bức tượng của mình với mục đích nói lên rằng: "Khi tôi còn là một người đức cao trọng vọng, người ta luôn muốn tâng bốc tôi. Và khi tôi không còn như vậy nữa, người ta quên luôn tôi là ai và cũng quên luôn lời hứa của họ... Thời thế đã thay đổi. Đừng bao giờ quá tin tưởng vào vị trí hiện tại của bạn, hay những gì bạn đang có, tiền bạc, sức mạnh, trí tuệ... Sẽ chẳng có cái gì tồn tại mãi mãi."

Khi làm thống đốc California, Arnold Schwarzenegger muốn ứng cử tổng thống nhưng có trở ngại là ông sinh ra tại Áo, nếu sinh tạ Mỹ thì cũng đã làm tổng thống Hoa Kỳ như Ronald Reagan.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra tại Mỹ, kể cả ngủ ngay dưới chân bức tượng của chính mình!


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com