<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Internet
AMERICA

Internet
Một quốc gia có đến 14 điều Kỳ diệu mà không có nước nào

1- Tên quốc gia bắt đầu bằng chữ A chấm dứt bằng chữ A. Một quốc gia độc nhất vô nhị của hành tinh này từ ngày sinh ra đã ĐỨNG ĐẦU, hiện ĐỨNG ĐẦU và có thể sẽ mãi ĐỨNG ĐẦU trong danh sách tên các nước trên thế giới.

2- Một quốc gia có số điện thoại bắt đầu bằng SỐ MỘT.

3- Một quốc gia chưa bao giờ bị XÂM LĂNG

4- Một quốc gia tốn tiền nhiều nhất để BẢO VỆ các quốc gia khác.

5- Một quốc gia mà người cùng đường có thể TÁ TÚC và cư trú dù BẠN hay THÙ.

6- Một quốc gia khi lâm nạn không ai cứu trợ vì nó GIÀU NHẤT và là kẻ trước nhất cứu trợ khi các quốc gia khác lâm nạn.

7- Một quốc gia không ai nói CẢM ƠN dù bao giờ cũng nhận ơn từ nó.

8- Một quốc gia luôn bị miệt thị là ĐẾ QUỐC, nhưng chính nó là quốc gia thúc đẩy XÓA BỎ THUỘC ĐỊA sau Thế Chiến Thứ II

9- Một quốc gia luôn bị gọi là KỲ THỊ CHỦNG TỘC, nhưng TÔN TRỌNG NHÂN QUYỀN lại được minh định trong Hiến Pháp.

10- Một quốc gia mà đa số các chính quyền ĐỘC TÀI trên thế giới đều buộc dân chúng họ phải lánh xa, nhưng chính bản thân giới cầm quyền đều có tài sản, nhà đất ở đó.

11- Một quốc gia bị coi là ĐỒI TRỤY nhưng sách báo khiêu dâm phải bọc bìa đen và phim ảnh phải phân loại rõ ràng không cho trẻ em coi.

12- Một quốc gia có khả năng VỰC DẬY mọi quốc gia khác từ đống tro tàn và có khả năng mang kẻ thù về lại thời kỳ đồ đá.

13- Một quốc gia mà bất kỳ nước nào cũng muốn được buôn bán với nó và thế là đủ... GIÀU. Và khi nó quyết định không buôn bán với ai thì nước đó... LÊN ÁN.

14- Một con chim ưng CÔ ĐỘC trên đỉnh cao lẻ loi canh chừng giấc ngủ thế giới.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com