<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


InternetInternet

Chuyện "Chết" thứ nhất không có gì vui để nói; thứ hai "Chết" là chuyện đứng đắn và nghiêm trọng mà chính mỗi chúng ta không ai tránh khỏi. Qua lịch sử, các kinh, kệ đã cho chúng ta thấy: Ông Bành Tổ của Tàu, Quốc Tổ Hùng Vương của nước Việt, Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa Giê-Su đều chết. To kềnh như cá voi cũng chết; mà bé tí như con kiến cũng chết. Hễ có sinh là có tử. Thế mà tôi thấy "Chuyện Chết" vẫn còn có chút gì đó để cười.

Có một ông bạn già rất thân người Mỹ học tiếng Việt đã được 2 tháng. Sáng nay ông ta nói với tôi:

- “Tao không thèm học tiếng Việt nữa, bởi vì chỉ có một chữ "Chết" thôi mà tao muốn điên cái đầu rồi!”

- "Tại sao vậy mày?" (How come !?)

- "To see is to believe!"

- "Uh...!" Okay !CHẾT

(Tử / Vong mạng) cũng (là) chết
(Qua Đời) cũng chết
(Tịch) cũng chết
(Mất) cũng chết
(Rồi đời) cũng chết
(Đi đứt) cũng chết
(Đi bán muối) cũng chết
(Đi tầu suốt) cũng chết
(Đi mò tôm) cũng chết
(Hy sinh) cũng chết
(Đã Khuất) cũng chết
(Nhắm Mắt) cũng chết
(Xuôi tay) cũng chết
(Từ Trần) cũng chết
(Khuất Núi - Khuất bóng) cũng chết
(Tắt thở) cũng chết
(Bỏ mẹ) cũng chết
(Buông tay) cũng chết
(Ngủm củ tỏi) cũng chếtr> (Tiêu tán thòn) cũng chết
(Hui Nhị tì) cũng chết
(Cuốn chiếu) cũng chết
(Chầu trời -Thăng thiên) cũng chết
(Theo Ông Bà Ông Vải) cũng chết
(Chầu Diêm Vương) cũng chết
(Băng hà) cũng chết
(Lìa trần/Lìa đời) cũng chết
(Đời tàn) cũng chết
(Hết thở) cũng chết
(Ra đi miền miên viễn) cũng chết
(Về cõi tây phương) cũng chết
(Lên niết bàn) cũng chết
(Hóa kiếp lai sinh) cũng chết
(Tiêu diêu miền cực lạc) cũng chết
(Vãng sinh tịnh độ) cũng chết
(Vãng sinh Phật cảnh) cũng chết
(Về nước Chúa) cũng chết
(Về cõi vĩnh hằng) cũng chết
(Được Chúa gọi) cũng chết
(Yên giấc ngàn thu) cũng chết
(Trở về cát bụi) cũng chết
(Rũ nợ trần) cũng chết
(Nghẻo - Quẻo) cũng chết
(Lên bàn thờ ) cũng chết
(Xong kiếp) cũng chết
(Tạ từ trong đêm!) cũng chết
(Vừa nằm xuống!) cũng chết
(Bỏ cuộc đêm qua!) cũng chết
(Bỏ cuộc vui!) cũng chết
(Ngủm cù đeo) cũng chết


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com