<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Internet
Giới thiệu sách:
"TUYỂN TẬP HUY PHƯƠNG"
của nhà văn Huy Phương

Internet


Nhà xuất bản Nam Việt mới phát hành Tuyển Tập Huy Phương của cây bút viết Tạp ghi được khán giả trong và ngoài nước yêu mến vào hàng đầu, nhà văn Huy Phương. Tuyển tập được in xong vào những ngày cuối năm 2020.

Tuyển tập dày hơn 700 trang tuyển lựa những bài viết ưng ý nhất của Huy Phương trong 50 năm cầm bút. Trong Lời Tựa ông đã viết "Như Một Lời Chia Tay", nói đúng hơn là như những lời trăn chối, và ông chia sẻ: "Theo luật đời, ở tuổi ngoài 80, chúng tôi đi vào giai đoạn già yếu , bệnh tật, và mang một chứng bệnh nan y, chắc sắp cũng phải đến lúc "xuống tàu", giã từ đời sống, chúng tôi không có của cải tài sản gì để lại , ngoài "HUY PHƯƠNG TUYỂN TẬP" tuyển chọn trong 14 tác phẩm, văn thơ qua 50 năm, để gửi đến bằng hữu và bạn đọc như là một món quà chia tay"

Bạn đọc yêu mến Tạp ghi của Huy Phương hoặc chưa bao giờ đọc văn thơ của Huy Phương thì TUYỂN TẬP HUY PHƯƠNG" gói ghém những tâm huyết và tâm tình vui buồn của một người cầm bút nổi trôi với vận nước, tình nhà. Và trong tâm tình đó mỗi người chúng ta cũng có thể tìm thấy một mảnh đời của chính mình.

Muốn mua TUYỂN TẬP HUY PHƯƠNG XIN LIÊN LẠC VỚI: Nam Việt Publisher. Điện thoại số: (949) 241-0488. Email:. P.O. Box: 6246. Anaheim, CA. 92816. Giá bán $40/cuốn.

Quý bạn chưa đọc tạp ghi Huy Phương, Triều Giang xin mời đọc bài viết của Triều Giang giới thiệu Tuyển Tập "Nhìn Xuống Cuộc Đời" nhân dịp tuyển tập này được ra mắt độc giả vào năm 2009 đã được đăng trên Việt Báo:

https://vietbao.com/.../doc-nhin-xuong-cuoc-doi-cua-nha...


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com