<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Internet
Di cốt của Tướng Nguyễn Khoa Nam!

Internet
Đôi khi một cái bóng, một nắm di cốt cũng làm cho kẻ gian run sợ!?

Có một nơi an toàn cho người Anh-hùng ấy là trong trái tim người dân còn hướng về ông. Không thế lực nào xâm phạm được.CÔNG AN CẤM CÁC CHÙA Ở SÀI GÒN LƯU GIỮ DI CỐT CỦA CHÚNG SINH.

Tin từ DLB cho biết, ngay sau lễ tưởng niệm tướng Nguyễn Khoa Nam tại chùa Quảng Hương Già Lam của gia đình và đồng đội với đầy đủ nghi lễ, công an đã đến chùa cũng như thân nhân của tướng Nguyễn Khoa Nam, yêu cầu phải dời di cốt đi chỗ khác, không được quàn tại chùa.

Tin tức cho biết, công an đã đi 4 người đến chùa, và gây áp lực cho thân nhân của tướng Nguyễn Khoa Nam phải mang di cốt ra, không được quàn ở chùa nữa.

Theo lời kể lại, khi người nhà của tướng Nam hỏi: “Nếu không quàn di cốt ở chùa thì chúng tôi biết để ở đâu?”, một sỹ quan an ninh đã lạnh lùng trả lời “Để ở đâu tùy các người, nhưng cấm không để ở bất kỳ chùa nào nữa”

Sư thầy của chùa Quảng Hương Già Lam cũng xác nhận là công an từ thành phố buộc dời đi, cũng như buộc chùa phải trả di cốt này cho gia đình tướng Nam, không cho quàn ở đây.

Được biết khi xảy ra biến cố 30 tháng 4/1975, tướng Nguyễn Khoa Nam đã vận bộ lễ phục trắng của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, dùng súng Browning bắn vào mang tai tự sát vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 1/5/1975. Thi thể ông được an táng trong Nghĩa trang Quân đội Cần Thơ. Đến năm 1994 thì được hỏa thiêu, tro cốt để tại chùa Quảng Hương Già Lam, địa chỉ số 498/11 đường Lê Quang Định, quận Gò Vấp, Saigon.

Giờ thì tro cốt của ông không còn biết về đâu...?Chùa là nơi thờ tự chư Phật, chư Pháp, chư hiền thánh tăng; là nơi truyền bá chánh pháp và là nơi tu học của tất thảy mọi chúng sinh.

Chúng sinh ở kiếp này hay hương linh ở kiếp trước, đều có quyền được vân tập về Tam bảo để nghe pháp nghe kinh, dẫu có gây nên bao tội chướng ở vô lượng kiếp trước cũng được tu tập Giác ngộ để tiêu trừ nghiệp chướng, giải thoát sinh tử.

Luật pháp nào cho phép chính quyền chặn đứng đường tu của chúng sinh?

Luật pháp nào cho phép chính quyền chà đạp lên Chánh pháp của đức Thế tôn Như Lai?

Đây là hành động hòa giải sao? (Chu Hồng Quý - Pd Chơn Tâm)


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com