<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Internet


Internet

LTS: Tựa đề tác phẩm mới của NV Phạm Quang Trình đã được Tạp Chí Dân Văn phổ biến rộng rãi trên các Diễn Đàn INTERNET: "Những Lời Trối Trăng của ông Ngô Đình Nhu" và tòa soạn nhận được phản ứng của một độc giả, ông Mạc Phương Đình như sau:

"Bỏ công sức ra viết và ấn hành một tác phẩm được ghi là "giá trị" mà ngay tiêu đề cuốn sách đã viết sai tiếng Việt thì làm sao... mà đọc tiếp nội dung đây?

Thật tình mắt tôi bị dội lại khi nhìn thấy bìa cuốn sách:
"Những Lời Trối Trăng của ông Ngô Đình Nhu"
Tác Giả: Nhà Văn PHẠM QUANG TRÌNH

Thân kính,
mpdVà email này là hồi đáp của chính tác giả, NV XUÂN NIÊN PHẠM QUANG TRÌNH.

Germany, ngày 02.10.2021
Chủ Nhiệm TCDV.
LÝ TRUNG TÍN
---------- Forwarded message ---------
Von: Trinh Pham
Date: Fr., 1. Okt. 2021 um 14:47 Uhr
Subject: Xin anh Lý Trung Tín chuyen giùm Câu hỏi: Trối trăng hay trối trăn?
To: Trung Tin LY
Cc: Trinh Pham

XIN ANH LÝ TRUNG TÍN CHUYỂN GIÙM

Câu hỏi: Trối trăng hay trối trăn?

Trả lời: TRỐI TRĂNG là đúng theo các Từ Điển.

Mấy hôm trước đây trên Diễn đàn có người nêu thắc mắc hoặc cho rằng Trối trăng là SAI mà phải là Trối trăn.

Tác giả trả lời ngay: Trối trăng mới đúng.

Tác giả xác nhận là thắc mắc này đã có từ lâu (trên chục năm) và tác giả đã trả lời sau khi coi các Tự điển và Từ Điển. Nay Ban Tổ Chức nêu ra, nên tác giả kiểm chứng lại thấy ghi trong các Từ Điển đều giống nhau.

Hai chữ Trối Trăng từ xưa có nhiều người đã nói hay phát âm là giối giăng ... Dần dần, hay sau này mới nói là trối trăng. Ngay hai từ "Ông Trời" xưa nói hay phát âm là Ông Giời. Từ thời các Cố đạo Tây qua giảng đạo phiên âm qua mẫu tự La tinh thì có ghi trong các sách giáo lý. Thí dụ: mới đầu phát âm hay nói Đức Chúa Trời là Đức Chúa Blời, sau là Đức Chúa Lời và sau nữa mới là Đức Chúa Giời và nay là Đức Chúa Trời... Thực tế vẫn có người kêu Trời ạ, Giời ạ!

Vậy chữ giối giăng và trối trăng đã được ghi trong các Từ Điển như sau:

1. Việt Nam Tự điển do Lê Văn Đức soạn và GS. Lê Ngọc Trụ hiệu đính. Nên nhớ giáo sư Lê Ngọc Trụ là người miền Nam:

- Giối giăng .... trang 568 cột 2
- Trối trăng .... trang 1690 cột 1

2. Việt Nam Tân Tự Điển minh họa của Thanh Nghị:

- giối giăng... trang 602 cột 1
- trối trăng ... trang 1423 cột 1

3. Tự điển Việt Pháp do Đào Văn Tập xuất bản ờ Sài Gòn 1949:

- giối giăng .... trang 279 cột 2

4. Từ điển Từ và Ngữ do GS Nguyễn Lân:

- giối giăng ... trang 773 cột 2
- trối trăng ... trang 1917 cột 1

5. Đại Tự Điển Tiếng Việt do Nguyễn Như Ý chủ biên 1998 Hà Nội:

- giối giăng .... trang 750 cột 1
- trối trăng .... trang 1716 cột 1

6. Từ điển tiếng Việt Nguyễn Văn Đạm tường giải và liên tưởng:

- giối giăng ... trang 339 cột 1
- trối trăng... trang 858 cột 2


InternetFree Web Template Provided by A Free Web Template.com