<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Internet
Trò gian manh lừa đảo trắng trợn
đánh tráo khái niệm Nước Mỹ và dân Mỹ
của KAMALA HARRIS

Internet
Trò gian manh lừa đảo lợi dụng Kinh Thánh, trắng trợn đánh tráo khái niệm Nước Mỹ và dân Mỹ của Kamala Harris. Trong lễ tuyên thệ, Kamala Harris và chồng đã sử dụng cuốn Thánh Kinh như là giá đỡ và đặt cái ví tay của y thị trên đó, sau đó đặt tay lên cái ví để tuyên thệ. Nếu không muốn Kinh Thánh thì đừng đem Kinh Thánh ra để phỉ báng làm cái giá đỡ, ......đặt tay lên cái ví do chồng cầm để tuyên thệ. Đây là trò gian manh hèn nhát, từng bước xóa bỏ truyền thống của các tổ phụ lập quốc, vừa lợi dụng vừa phỉ báng xúc phạm đến Thánh Kinh.


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com