Lữ Duy Tường


Lữ Duy Tường

NGHE CÁI MUỐN DÌA LIỀN

1. Cái thằng âm binh dzịt dzật này! Mầy chán sống rồi hả mậy?

2. Mầy bớt ba đía lợi dzới tao nghen, tao lụi mầy liền á.

3. Cái con nhỏ đó dữ như bà chằn lửa mà còn hổn nữa chứ, đụng có cái mà nó chửi tan tành mây khói.

4. Con đứng rình coi thằng Hai nó nói ba láp ba xàm gì dzậy? Có động tĩnh gì hú má nghe chưa, má dọt qua liền.

5. Chèn đéc ơi ta nói nó ngon bá chấy bù chét luôn, kiểu này chắc tui cạo lủng đáy nồi luôn quá.

6. Ông coi nó cà, tối ngày cứ bang ra đường, hông dòm ngó xe cộ gì hết chơn hết chọi hà.

7. Chời ơi anh Bảy đi đâu mà ăn bận bảnh tỏn quá hen, lên đồ cái dòm mướt rượt nghen, ở nhà chắc chị Bảy cưng anh dữ lắm đây.

8. Con chó lứa này nó đẻ có 2 con hà, mà con nào con nấy nó bành ki luôn, đợi dứt sữa tao cho con mầy bưng dìa bển nuôi.

9. Cái thằng, chạy đi đâu mà bạt mạng dzậy đó, tính đi bán muối sớm hả mậy?

10. Mầy ăn ở gì mà bầy hầy thấy lạy, khách đến nhà người ta cười cho thúi cái đầu tao.

11. Ai biểu mầy méc mẹ tao chi. Nghỉ chơi dzới mầy rồi.

12. Coi quởn quởn mà dọn cái lùm cây ngoài mé hè đi nghen, để um tùm, bít bùng rồi rắn rít nó bò dzô nhà cắn chết đó nghe.

13. Hoi tao bo xì mầy rồi, đừng có đụng tao nữa à nghen, tui quánh mầy liền á.

14. Ăn ròi đi cà chớn cà cháo hà dzới người ta hà, lạng quạng bữa nào mấy thằng xóm trên nó dọng cho mầy thấy cái cảnh.

15. Bà bớt càm ràm giùm tui được hôn, tới nước này ròi mà càm ràm quài.

16. Chạy dô chòi coi anh mầy phẻ lợi chưa, qua giờ thấy nó nằm xụi lơ, coi quơ miếng đồ xông nấu cho nó xông đi, ăn cơm có nhậu cho cố dô rồi bịnh.

17. Đi lấy đồ cho tao lẹ lên, đứng đó mà dùng dằng, thùng thảy, tao phang cho cây chổi thấy bà mầy giờ.

18. Hồi đó mẹ lụm mầy ở bụi tre á xong đem dìa nuôi, hổng tin mầy dìa hỏi bả thử coi.

19. Cái thứ đầu đường xó chợ như nó ai mà ưa cho nỗi.

20. Ê mầy, hồi bữa tao đá nó có cái mà nó lăn cù mèo xuống ruộng luôn mày, thằng coi dzậy mà yếu nhớt hà.

21. Chời quơ hai mẻ mà sáp lợi chắc tám tới mút mùa Lệ Thủy.

22. Mèn ơi, nói ai chứ thằng Tám tao rành nó quá mà, cái thằng gì mà nổ banh nhà lồng chợ.

23. Mới có ba lớn mà xí xọn quá chời quá đất hà, chừng nữa lớn hổng biết ai chịu cho nỗi nó hà.

24. Cô cũng dzừa dzừa phải phải thôi chớ, nó lỡ đạp đồ bể thì tui thường cho chứ có đâu cô quýnh như con cô hổng đẻ dzậy.

25. Nghe đâu thằng Bảy thầy chạy rồi mà, đang sửa soạn đưa dìa nhà, sáng đi chợ tui nghe phong phanh dzậy á.

26. Con gái con lứa thứ đồ sắp có chồng được luôn rồi mà hổng phụ được tao gì ráo, giao nấu nồi cơm cũng hổng xong, nữa dìa nhà chồng rồi tao hổng biết hốt gì mà ăn hà.

27. Nói cái con khỉ khô chứ nói, ai cho mầy nói, hả mậy!

28. Mèn ơi chú Sáu, sao phia lắc phia lơ rồi mà rọi đèn qua kiếm tui chi dzậy? Ông nhà tui đi mới ôm bó cần câu đi cắm cái rô rồi.

29. Mầy mần gì mà nó lặt lìa cái bửng ra luôn rồi, đúng là cái đồ phái hoại mà, ăn rồi báo tao hông à.

30. Công nhận con nhỏ đó nó giỏi giắn, rốp rẻng thiệt, ai mà cưới nó dìa mần dâu chắc ưng cái bụng lắm.
Lữ Duy TườngFree Web Template Provided by A Free Web Template.com