<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Nguyễn Thị Bé Bảy
Tại sao nạn cướp
hoành hành dữ dội tại California?

Nguyễn Thị Bé Bảy
1/ Pháp luật khuyến khích,

Mới nghe thì quá vô lý và điên khùng, nhưng đó là sự thật. Vào năm 2014, California ban hành đạo luật gọi là Proposition 47, nếu trôm cắp các món hàng trị giá từ 950 đô là trở xuống thì chỉ là tội nhẹ. Khi những kẻ bất hảo, nghiện ngập biết được nếu chỉ trộm cắp dưới 950 đô la thì thông thường sẽ được bỏ qua, không bị bắt ra toà và không bị kết tội, thì họ sẽ làm gì? Kề từ đó, nạn trộm cướp cứ thế mà gia tăng, nếu không gia tăng thì mới là chuyện lạ.

2/ Về phía chủ nhân các cửa tiệm.

Họ bảo nhân viên không nên động vào kẻ cướp để tránh bị thương tổn nhiều khi thiệt mạng oan uổng. Nhiều vụ trôm cắp cũng không được báo với cảnh sát.

3/ Thống đốc California Gavin Newsom đã thả nhiều tù nhân.

Vào năm 2020, số tù nhân được thả là 18 ngàn, Trong năm nay 2021, số tù nhân được thả là 76 ngàn, trong đó có những tù nhân mang trọng tội và tái phạm trọng tội nhiều lần.

4/ Thiếu cảnh sát.

California là 1 tiểu bang defund police, cắt ngân khoản dành cho cảnh sát tại 2 thành phố lớn của tiểu bang là Los Angeles và San Francisco. Vào tháng 7 năm 2020, San Francisco đã chuyển 120 triệu của cảnh sát cho 1 nhóm mới thành lập nói là để bảo vệ cộng đồng da đen. Vào tháng 7 năm nay, Los Angeles đã cắt giảm 150 triệu trong ngân quỹ điều hành cảnh sát.

5/ Di dân bất hợp pháp đổ vào Cali rất nhiều !

Và cái luật khuyến khích trộm cướp là Proposition 47, nếu lấy đồ dưới 950 đô là thì chỉ là khinh tội, không bị bắt và không bị đưa ra tòa, cho nên những phần tử bất hảo tội gì mà không đi ăn cướp ?

Nói thêm một chút: hệ thống nhà thuốc Wall Green tại vùng San Francisco đã đóng cửa 22 cửa tiệm sau khi bị bọn cướp đến viếng nhiều lần.

San Francisco là quê hương và là khu vực trách nhiệm của bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi !


Nguyễn Thị Bé BảyFree Web Template Provided by A Free Web Template.com