<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


ST
"Dzăng" chương

ST

Lời phi lộ: Động từ tiếng Pháp có vần cuối như ER thêm chử đầu là AIM là thành động từ Aimer là Yêu - Parler là Nói- Là Premier group. Vần cuối là OUDRE thêm chử đầu là REM như Remoudre - REC như Recoudre- Là Troisième groupe. Cách phát âm của Pháp qua VN mới vui, mời các ACE đọc bài sau đây:

- Vào bài :

Ông Nguyễn Bá Cẩn, cựu thủ tướng cuối cùng năm 1975 của Việt Nam Cộng Hòa, kể chuyện vui cười học trò dưới đây trong bài :

"Kỷ niệm học trò".

Chuyện thật 100%.

Sang năm thứ ba (1944), GS dạy Pháp văn là Bà Le Guezenec, phu nhân của Trưởng Ty Bưu điện Cần Thơ.

Từ năm thứ ba lên năm thứ tư, có thay đổi một số giáo sư như GS Trực dạy toán, GS Trọng dạy Vạn Vật, GS Giỏi dạy Việt Văn, v.v…

Riêng Bà Le Guézenec đã để một kỷ niệm khó quên cho lớp tôi trong giờ văn phạm Pháp văn, khi Bà dạy cách chia động từ có vần “OUDRE” sau cùng.

Lý do là vì Bà gọi môt nam sinh chia động từ “remoudre” và một nữ sinh chia động từ “recoudre” làm cho cả lớp cười rộ lên cả mấy phút, không ngừng được, làm nghẽn lớp học, khiến bà nổi giận bỏ ra về.

Học sinh lại càng mừng thêm, được dịp mạnh ai nấy to tiếng phát biều ầm lên. Đến lượt các chị phải bỏ lớp và sau cùng ra về luôn".

Một nam sinh chia động từ remoudre (đọc theo phát âm VN) là:

Je remous (Tôi rờ mu)
Tu remouds (Anh rờ mu)
Il remoud (Nó rờ mu)
Nous remoulons (Chúng ta rờ mu lông)
Vous remoulez (Các anh rờ mu lẻ)
Ils remoulent ( Chúng nó rờ mu lén)


Một nữ sinh chia động từ recoudre (đọc theo phát âm VN ) là:

Je recouds (Tôi rờ cu)
Tu recouds (Chị rờ cu)
Elle recoud (Nó rờ cu)
Nous recousons (Chúng ta rờ cu xong)
Vous recousez (Các chị rờ cu xệ )
Ils recousent. ( Tụi nó rờ cu sến )
Ghi chú : Recoudre = vá lại, may lại
Remoudre = Xay lại, nghiền lại


ST

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com