<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Các hệ thống tiền tệ quốc tế được biết đến như sau:

A). Hệ thống tiền tệ hiện hành: Dựa vào Vàng. Trước hết, vàng quý và hiếm. Vàng có sẵn trong THIÊN NHIÊN. Để tìm vàng, có các mỏ vàng, các thợ mỏ tai Phi Châu, tại Alaska, tại Nam Mỹ v. v... Họ đào đá, lọc cát để đãi vàng. Các mỏ vàng và phu mỏ không giữ vai trò quyết định về tiền tệ. Quyết định là các nhà kinh tế, nhưng ai đào cứ đào, ai sử dụng cứ sử dụng, không liên quan tới nhau.

B. Trong tương lai: Không dựa vào vàng nữa. Muốn vậy, phải dùng một cái gì thay thế. Bitcoin được tạo ra chính vì mục đích này, bởi các nhà tin học (Informaticiens). Điều kiện ắt có và đủ là Bitcoin phải hiếm, không phải ai cũng có được. Để làm cho Bitcoin quý, hiếm, thì phải dấu nó đi. Dấu bằng cách nào? Bằng cách dùng các "mật mã". Mật mã là một lô rất dài, 20, 30, 40... vừa chữ, vừa số lộn xộn, thí dụ như a15xyb84c16qtz99453prun5498xu... v. v...

Đến đây, cần nói ít hàng về các mỏ đào Bitcoin: Đã có người dấu, thì phải có kẻ đi tìm. Do đó, có các mỏ Bitcoin mà phu mỏ không dùng cuốc, xẻng mà dùng các máy vi tinh, chạy ngày đêm, đi tìm các mật mã đó. Khi tìm được, thì đèn cháy sáng, nhạc trổi lên, người hay mỏ tìm được sẽ được thưởng một số Bitcoin liên quan đế mặt mã đã tìm thấy. Họ tùy nghi sử dụng trước khi làm cuộc tìm kiếm khác, y như người phu mỏ vàng tìm được vàng, khi nhiều, khi ít.

Các mỏ Bitcoin và các nhà tiền tệ không liên quan tới nhau. Ai tìm, cứ tìm, ai sử dung theo cách nào, cứ sử dụng. Chỉ cần biết là Bitcoin rất khó kiếm, rất quý.

Đồng thuận với nhau như vậy, chúng khẩu, đông từ. Tiền tệ quốc tế trong tương lai sẽ không phụ thuộc vào ông nhà nước nào, chính phủ nào, mà chỉ là một sự đồng thuận giữa các người buôn bán, sản xuất với nhau mà thôi. Họ dùng Bitcoin. Coinbase là một sàn dùng vào việc mua bán này. Các tài khoản của mỗi cá nhân tham dự được giữ hết sức bí mật, bằng những mặt mã dài ngoằng, không ai có thể vào được, trừ chủ nhân. (Giả thử tôi mua 10 Bitcoin từ Coinbase, thì tài khoản của tôi với Coinbase có 10 Bitcoin để sử dụng, mua bán theo ý tôi).

Giải pháp này có lợi là loại trừ được vai trò của các chính phủ và ngân hàng vì nếu dùng tiền của một nước như đồng đô-la thì không biết chính phủ Mỹ có in đô-la ra bừa bãi không. Việc làm ấy gọi là "Decentralisation", nghĩa là mời các chánh phủ, các nhà ngân hàng đi chỗ khác chơi để chúng tôi nói chuyện riêng với nhau, mua bán với nhau trong vòng bí mật.Mới đây, E.Musk, ngưới sản xuất xe TESLA nói sẽ nhận Bitcoin. Giá trị Bitcoin lên vù vù. Ngày hôm sau, E.MUSK đổi ý, nói các mỏ Bitcoin xài năng lượng ô nhiễm quá, xù. Bitcoin xuông giá thê thảm. Các mỏ Bitcoin phản ứng lại, không dùng năng lượng hóa thạch nữa, mà dùng năng lượng tái tạo để chạy các máy vi tính. E.Musk hài lòng. Bitcoin lại lên giá mới đây. BITCOIN quý như vàng, nhưng do loài người tạo ra. BITCOIN là NHÂN TẠO. VÀNG là THIÊN NHIÊN TẠO. Khác nhau ở chố đó mà thôi, nhưng cả hai đều quý vì hiếm, khó kiếm. Tại đây, không nói tới các công dụng khác của vàng, như làm răng vàng hay vòng đeo cổ vì đó không phải là yếu tố quan trọng trong tiền tệ.

Dù muốn, dù không, trong tương lai, Bitcoin sẽ giữ vai trò của vàng và nhờ đó, các nhà cầm quyền, các nhà tài phiệt trong các ngân hàng sẽ bị loại ra ngoài. Nguyên tắc là như vậy, nhưng những kẻ đầu tư lợi dụng Bitcoin để trục lợi, làm giá của Bitcoin lên xuống thất thường, nhưng đó không phải là lỗi của các nhà sáng chế ra Bitcoin. Đó là điếu tôi muốn nhấn mạnh.Dịch chữ Cryptocurrency là "tiền ảo" như các ông, các bà tự phong là kinh tế gia Việt Nam trên Internet là dịch sai, nếu không nói là họ cố ý, nhưng có khi vì chính các ông, các bà ấy cũng không nắm rõ vấn đề lúc đầu. Bitcoin là đồng Cryptocurrency đầu tiên nghĩ ra. Ngoài bitcoin, còn có các Cryptocurrencies khác, hàng trăm loại như erytherium, dogcoin, new-york coin...v. v... Nhưng bitcoin vẫn có chỗ đứng của nó, vì là đầu tiên. Chữ crypto có nghĩa là được dấu đi, là bí mật. Chữ currency nghĩa là đồng tiên. Vậy chữ cryptocurrency là đồng tiền bí mật, đồng tiên được che dấu, hay nếu ngắn gọn, thì gọi là "mật -tê." có lẽ sát nghĩa hơn.

Mục đích của mật -tệ là để thay thế trong thương trường các đồng tiền hiện có như đô la Mỹ, Nhân Dân tệ của Trung Cộng, Yen của Nhật, đồng bảng của Anh, đồng EU hay ơ-rô của Âu Châu.

Hiện giờ, vẫn phải dùng đô la để mua các "mật-tệ", nhưng khi có các tài khoản về "mật-tệ" rồi, thì về sau, buôn bán với nhau sẽ chỉ dùng các "mật-tệ" mà thôi.

Thoát ra khỏi đồng đô la USD, đồng EU, đồng nhân dân tệ...v.v.. là thoát ra nguy cơ lạm phát, nguy cơ phá giá đồng bạc, nguy cơ bí mật in thêm tiền, nguy cơ thay đổi hối xuất ngân hàng và nhất là nguy cơ "đổi tiền" mà các chính quyền ở Việt Nam sau 1975 sở trường vì lạm dụng nhiều lần. Đừng tưởng dân ngu không biết ẩn ý của các ông.

Vấn đề là phải có nhiều người thỏa thuận với nhau để sử dụng. Càng nhiều người hưởng ứng thì các "mật-tệ" càng có giá trị, vì thế mà quan điểm của các nhà tai mắt như E.Musk trở thành quan trọng. Các chính phủ dĩ nhiên không hài lòng, nói rằng bất hợp pháp. Nhưng cấm được bao lâu? Rồi cũng giống như cần sa mà thôi!

Các sự kiện khác như đầu cơ, tích trữ, buôn bán Bitcoin, làm giàu nhanh chóng... đều là ngoài lề, và không phải chủ ý của các người đi đầu tiên trong việc có thể gọi là thay đổi lớn lao trong hệ thống tiền tệ, chỉ áp dụng trong các nhóm giới hạn liên hệ, chứ không phải cho toàn thể dân chúng trong các quốc gia.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com