<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Chuyện Canada: Cười ra nước mắt
Hiệp hội Phụ Nữ thỗ dân Canada, viết đầy đủ hơn là Association des Femmes Autochtones du Canada hay A.F.A.C đang phẫn nộ vì sau khi chính phủ của Thủ Tướng Justin Trudeau công nhận ngày Thứ Năm vừa qua là ngày của sự thực và sự hàn gắn dành cho những ngưới thổ dân này, gọi rất kêu là Journée Nationale de la Vérité et de la Réconcilliation, thì ông Trudeau đem gia đình ông đi nghỉ mát tại bãi biển TOFINO. (Photo: Radio Canada).

Bà chủ tịch hội AFAC nói: Họ vô cảm và khinh bỉ những người thổ dân, những người Inuits và những người có hai dòng máu, vì ngày hôm trước, trước Quốc hội, ông Trudeau đã đọc một bài diễn văn đầy cảm xúc, có sự hiện diện của những người da đỏ và những nạn nhân còn sống sót sau khi người ta phát giác mồ chôn của nhiều trẻ em da đỏ rải rác khắp Canada (trong các nhà mồ côi dành cho các em).

Ông Richard Martineau không bỏ lỡ dịp châm biếm ông Thủ tướng trẻ, gọi các việc làm của ông này chỉ có vỏ hơn là ruột, hay đúng ra, không có ruột.

Người Việt Nam chúng ta hay nói: mầu mè riêu cua, nghĩa là chỉ nặng phần trình diễn.

Ông ta có mất công kiếm lại danh sách các Jounées Nationales của Canada. Danh sách này dài quá, tôi chỉ chép lại một vài ngày:

- 2 tháng năm: Ngày của cá Thon (Jounee Mondiale du Thon).

- 16 tháng năm: Ngày dành cho sống chung hòa bình (Journée Mondiale du Vivre Ensemble danns la Paix).

- Ngày 23 tháng năm là Ngày quốc tế chống lại các bệnh mạch lươn của phụ nữ (Journees Mondiale de la Fistule Obstreticale).

- Ngày 23 tháng sáu là ngày Quốc tế dành cho các góa phụ (Lounees Mondiale des Veuves).

Ngày hôm qua, 1 tháng mười, là ngày gì ? Xin thưa: Ngày của các con Raton Laveur (Journee du Raton Laveur).Còn ngày 30 tháng tư, ngày chúng ta vẫn gọi là ngày "quốc hận"? Xin trả lời là nó đã có tên mới: Hành Trình Về Tự Do: Journée vers la Liberté), trả lời cho các bạn hay thăc mắc.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com