<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Đệ Tam Cộng Hòa
(Việt Nam Cộng Hòa trong lưu đầy)
Hôm nay 29 tháng tư năm 2021. Chúng ta dành ngày này để tưởng nhớ về một quốc gia đương bị chiếm đóng bất hợp pháp bởi kẻ thù. Trước hết, một vài chi tiết về lịch sử và địa lý nên được nhắc sơ qua cho mọi người dễ hiểu:

Thành lập từ năm 1954, Việt Nam Cộng Hòa, viết tắt là VNCH.

Về địa lý: Là một quốc gia vùng Đông Nam Á châu, chạy dài từ tỉnh Quảng Trị tới Mũi Cà Mau. Bắc giáp nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (VNDCCH), Tây giáp các nước Cao Miên và Ai Lao, Đông và Nam giáp biển Thái Bình. Ngoài ra, hòn đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Phú Quốc và Côn Đảo cũng thuộc về nước này. VNCH có Quốc Kỳ là cờ Vàng ba sọc đỏ. Quốc Ca là bài Tiếng gọi Công Dân của Lưu Hữu Phước. Thủ đô của VNCH là Sài Gòn.

Về dân số, VNCH tính đến 1975 có 25 triệu dân. Họ thuộc các sắc dân Việt Nam (giòng dõi Bách Việt), Chàm, Miên, Trung Hoa. Ngoài ra, còn có các sắc dân thiểu số gọi là người Thượng sống tại vùng Cao Nguyên Trung phần.

Về chính trị: VNCH theo chế độ dân chủ Tây Phương, tam quyền phân lập. Hành Pháp do phổ thông đầu phiếu bầu ra một vị Tổng Thống có trách nhiệm thành lập một chính phủ cho guồng máy điều hành nhà nước. Ngoài ra, còn có các vị dân cử họp thành Thượng Viện và Hạ Viện. Tư Pháp do TT chọn ra một người thanh liêm tài đức bổ nhiệm vào Tối Cao Pháp Viện.

Về văn hóa, họ dùng chữ Quốc Ngữ. Dân chúng phần lớn theo Đạo Phật, nhưng cũng có những người theo các Đạo khác như Cơ Đốc Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo...v.v... Việc học hành theo Việt Ngữ nhưng Đại Học có khi dùng Pháp Ngữ và sau này, Anh Ngữ là thứ tiếng hay được dùng, nhất là về Khoa học.

Kề từ khi thành lập, VNCH chỉ có được vài năm đầu sống trong sự bình yên. Các công ty, xưởng máy được phát triển phồn thịnh, có xưởng lắp ráp xe hơi, có nhà máy dệt... v. v...

Không may cho VNCH là nước láng giềng VNDCCH là một nước theo chế độ Công Sản, độc quyền đảng trị, được sự trợ giúp của các Đảng Cộng Sản Quốc Tế thời gian đó, đặc biệt Nga và Tầu, với vũ khí hùng hậu, đã mở cuộc tấn công vào VNCH, với mục đích xâm chiếm nước này, ngõ hầu dâng cho Tầu Cộng trong tương lai. Đứng trước các khó khăn về khí giới, nhất là sau khi bị bỏ rơi vì đồng minh tháo chạy, VNCH bị thảm bại tuy các chiến sĩ của họ không thiếu can đảm. Ngày 30 thang tư năm 1975, thủ đô Sài Gòn rơi vào tay quân thù, và bị chúng đổi tên là Thảnh phố Hồ Chí Minh những năm sau đó.

Sau khi thua trận, các công dân VNCH nếu có phương tiện, đều rời bỏ quê hương để sống lưu vong trên các quốc gia không Cộng Sản trên thế giới. Họ ra đi bằng đủ mọi phương tiện để vượt biên. Một số đông bị chết ngoài biển khơi, chết vì hải tặc, vì bão tố. Những người còn ở lại trong nước bị chèn ép, bị kỳ thị nhưng họ không bao giờ chắp nhận kẻ xâm lăng.

Việt Nam Cộng Hòa trong lịch sử hậu bán thế kỷ 20 đả trải qua 2 thời Cộng Hòa là:

1) Đệ Nhất Cộng Hòa với Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

2) Đệ Nhị Cộng Hòa với Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Hiện nay, cac người cựu công dân của VNCH và các hậu duệ của họ, hợp cùng các người Việt Nam khác chống đối chế độ Cộng Sán và Xã Hội Chủ Nghĩa đang cố gắng thành lập ĐỆ TAM CÔNG HÒA tại Hải Ngoại với mục đích khôi phục lại Tố Quốc của họ. Vì lãnh thỗ đang bị chiếm đóng bất hợp pháp bởi quân thù, ĐỆ TAM CỘNG HÒA chỉ chú trọng đến văn hóa và chánh trị trong khi chờ đợi ĐỆ TỨ CỘNG HÒA hoàn thành cuộc giải phóng dân tộc ra khỏi ách Cộng Sản.

Ngày hôm nay, 29 tháng tư năm 2021, chúng ta cùng nhau ôn lại Lịch Sử để chào đón Tương Lai mong rằng sẽ sáng sủa hơn với lời hẹn:

Sẽ Gặp Nhau Tại Sài Gòn.

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com