<BGSOUND src="Nhac Tho 2.mp3"> Le Dinh

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Cứ Thắng Trận, không cần pure laine:

Khi cô Leylah Annie Fernandez, 19 tuổi, cha Nam Mỹ, mẹ Phi Luật Tân vào được chung kết US Open 2021, các ký giả thể thao Quebec ưu ái gọi cô là Quebecoise, nghĩa là người Quebec tuy cô chỉ là một người gốc di dân, không phải da tráng tóc vàng, cũng không có vóc dáng một siêu sao. Cô chỉ như một người tầm thường ta gặp hàng ngày trên đường phố Montreal. Việc này khiến ta suy ra rằng khi không cấm được di dân, thì phải làm người này càng giống dân bản địa càng tốt. Bởi thế cho nên có nhưng thứ giúp dân Việt Nam trường tồn trước nạn Hán hóa, nghĩa là bị bọn xâm lược phương Bắc. Những thứ đó là : Nươc mắm (thay vì tầu vị yểu hay nước tương của Tầu), chả giò, phở, bánh mỳ (thay vì bánh bao, dầu chao quây), áo dài(thay vì xường xám), chữ quốc ngữ và tryện Kiều, Lục Vân Tiên (thay vì Thơ Đường, chữ Hán)...v..v Giữ được như vậy, sẽ giữ được dân Việt. Tuyệt đối không trông cậy gì được vào Đảng Cộng Sản với nhưng tên lãnh tụ trước đây và sau này, không phải Hồ Chí Minh, cũng không phải Nguyễn Phú Trọng.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com