<BGSOUND src="Nhac Phan Uu Khong Dao.mp3"> Le Dinh

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
PLAN MARSHALL

Cuối Thế Chiến thứ hai, nhiều nước ở Âu Châu bị gần như san bằng thành bình địa. Để cứu vãn tình hình và để tránh cho vùng đất này rơi vào ảnh hưởng của Cộng Sản, nước Mỹ dưới quyền của Tổng Thống Truman, và ngoại trưởng George Marshall đề ra kế hoạch Marshall hay “Plan Marshall” để tái thiết 16 quốc gia Âu Châu trong đó có Pháp, Tây Đức, Hòa Lan, Na Uy và Thụy Điển.Trong bài diễn văn đọc ngày 5 tháng 6 năm 1947 tại Đại Học Harvard, đại tướng Marshall nói là phải tái thiết Kinh Tế nếu muốn thế giới yên ổn. Mỹ bèn dùng tiền bạc vào kế hoạch này và nhờ đó ÂU CHÂU phồn thịnh dần dần trở lại. Đó là Thế Chiến thứ Hai.

Năm 2021, tại một vùng khác của trái đất, Nam Mỹ rơi vào khó khăn, nặng nhất là 3 nước nằm ở cực Bắc, nơi mà người ta gọi là “Tam giác phía Bắc”, nghĩa là các nước Guatemeala, Honduras và El Salvador. Tại đăy, chiến tranh, tham nhũng, cướp bóc làm người dân sống rất khổ sở. Sáu chục phần trăm người Guatemala sơng dưới mức nghèo khổ tặn cùng (seuil de pauvrete).

Năm vừa qua, do sự thay đởi khí hậu toàn cầu, thiên tai đổ xuống vùng đất này. Hai cơn Ouragans Eta và Lota những giọt nước làm người dân không còn chịu đựng được nữa vì nó san bằng nhiều làng mạc, kéo theo nhà cửa, hoa mầu, gia súc và tất cả những gì họ có để sống còn. Tóm lại, “nhân tai” và “thiên tai” đã đưa Nam Mỹ vào đường cùng.Đó là tình trạng hiện nay tại Nam Mỹ, không khác Âu Châu vào cuối thế chiến thứ Hai. Người Nam Mỹ vì thế kéo tới biên giới nước Mỹ làm thành một vấn đề nóng bỏng cho thời sự quốc tế.

Sự khác nhau là lần này, thay vì có một kế hoạch nâng đỡ về Kinh tế cho Nam Mỹ, một cái gì tương tự như Plan Marshall, thì Mỹ hành sử khác hẳn:

- Ông Trump chủ trương đóng cửa biên giới không cho vào

- Biden thì lại nhận những thiếu niên đi không có cha mẹ đi kèm.

Cả hai đường lối của hai ông Tổng thống đều đi ngược lại với nguyên tắc tạo ra sự củng cố về Kinh tế cho Nam Mỹ.

Người ta không thể không đặt câu hỏi: Tại sao như thế, có ẩn ý gì không phía sau.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com