<BGSOUND src="Nhac Thuong Con Ca Ro Dong.mp3"> Le Dinh

Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Quốc tịch và Tổ tiên

Kể từ khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được thành lập năm 1948, tôi đã không còn coi mình là công dân của nước ấy. Nay quốc gia đó được đổi tên là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Đó là một quốc gia xa lạ, có thể nói là thù nghịch đối với tôi.

Trung Hoa là một quốc gia nằm kế bên. Đảo Đài Loan là một hòn đảo không xa, trên Thái Bình Dương. Dân Đài Loan phần lơn là người Tàu, họ nói tiếng Tàu như gió. Tuy nhiên khi được hỏi họ là người gì, thì sau đây là câu trả lời của họ:

- 64 % người dân Đài Loan nói: Tôi là người Đài Loan.

- 30%: Tôi có hai quốc tịch là Đài Loan và Trung Hoa.

- Chỉ có 3% nói: Tôi là người Trung Hoa.

- Số còn lại không trả lời.Trở về với Việt Nam, như phần đông các người đã trưởng thành ở phía Nam vỹ tuyến 17, tôi là cựu công dân của Cộng Hòa Việt Nam, nói nôm na là chính quyền Sài Gòn, không dính dáng gì đến cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hiện nay, họ là một quốc gia xa lạ đã và đang chíem đóng bất hợp pháp Miền Nam Việt Nam, như một kẻ cướp.

Lập trường của chúng tôi đối với Việt Nam không khác lập trường của người Đài Loan đối với Trung Hoa.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com