Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Raymond Levesque là ca sĩ, nhạc sĩ nhưng người ta nhớ đến ông nhiều nhất có lẽ là việc ông là một thi sỹ, đã để lại những vần thơ trác tuyệt và đầy ý nghĩa.

Ông sanh ngày 7 tháng 10 năm 1928, và vừa thất lộc mới đây, ngày 15 tháng 2 năm 2021.

Trong khi thế giới đảo điên với sự thắng thế của phe "ác" và sự đầu hàng của "lương tâm" nhân loại, điển hình là A Phú Hãn, Tứ Xuyên và mới đây với việc hai nước Mỹ và Canada chịu thua Trung Cộng 100% (Ý Kiến của các nhà bình luận chính trị quốc tế).

Thiết tưởng ta nên nghe lại bài hát Quand les hommes vivrons d'amour của người nhạc sĩ kiêm thi sĩ này.Sau đây là nguyên văn những gì Raymond Levesque đã viết :

Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misere, les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frere.

Dịch là: Khi con người biết thương yêu nhau, thì sẽ không còn khốn khổ, thì các người lính sẽ trở thành những người hát rong, nhưng khi ấy, thì chúng ta chết mất rồi, người anh em ơi.

Tóm lại: Cho đến khi chúng ta chết hết, loài người cũng không biết yêu thương nhau. Ông thi sĩ này có lý, khi ông mãn phần, thì nhân loại cấu xé nhau hơn bất cứ lúc nào.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com