Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.
Bài hát có tên Les Vieux Maries, do Michel Sardou hát. Đây là một trong các bài hát hay nhất của nước Pháp.

Hôm nay ngày nghỉ. Trên Thế giới nhiều chuyện không vui, Việt Nam lâm vào nạn Dich Covid. Tuy nhiên chúng ta không làm gì được vì không có một phương tiện nào trong tay, và những kẻ như tôi, đả bước vào mùa đông của cuộc đời, chỉ biết quên hiện tại bằng các bài hát. Bài hát sau đây nói về một người chồng nói với vợ mình sau khi đứa con út lập gia đình, đã chu toàn bổn phận cha me. Đại khái như các câu thơ này :

Con út đã lập gia đình.
Hôm nay chợt nghĩ đến tình chúng ta.
Những năm, những tháng đã qua.
Ít khi "ta" nghĩ đến "ta" cũng kỳ...Thế là người chồng rủ người vợ đi du lich, làm sống lại thuở ban đầu...v.v... Bài hat này lúc đâu tác giả của nó là Piere Delanoe nghí tới Gilbert Becaud, nhưng Becaud không muốn, vì lúc đó còn trẻ. Thế là Sardou được mời hát thế, và bài hát cúng như ca sỹ trở thành bất tử. Gilbert Becaud đã mất một dịp để đi vào huyền thoai nhưng bù lại chúng ta có Sardou.


Free Web Template Provided by A Free Web Template.com