<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh

Tháng ba, nghĩ về ngày 30 tháng Tư

TRẦN MỘNG LÂM
Trên thế giới, có một nơi hoàn cảnh rất giống Việt Nam. Đó là Đảo Hispaniola. Đảo này nằm trong Biển Caraibes.

Nếu nói nước VN hình chữ S là của dân Giao Chỉ, thì phải nói đảo Hispaniola thuộc về sắc dân Taino People hay Arawaks. Sắc dân này còn có ở Porto Rica, Cuba... Sau đó, thời cuộc biến đổi, có các người Phi Châu bị bắt làm nô lệ đến sinh sống và làm việc trên toàn thể Đảo này. Nhưng biến động chánh trị sau đó khiến đảo này bị chia làm xứ Dominican Republic và Haiti (R.D chiếm 2/3, Haiti chiếm 1/3).

Dân của hai nước này rất giống nhau, về thành phần (Taino + Phi Châu), khó ai phân biệt, giống như Bắc và Nam Việt. Mỗi năm, người ta mở cửa biên giới cho dân chúng hai bên buôn bán, làm ăn.

Tuy vậy, hai nước này là hai nước khác nhau, giống như Việt Nam Dân Chủ Công Hòa và Việt Nam Công Hòa.

Khác nhau là không có chiến tranh giữa hai nước, không có ngày 30 tháng Tư, không có trại cải tạo, vì Dominican Republic không có tham vọng tấn công Haiti hay ngược lại, không thống nhất Đảo bằng súng đạn ngoại bang...

Kết luận là tuy giống nhau về di truyền, màu da, tiếng nói, nhưng người ta có quyền tạo thành hai chính thể khác nhau mà không bị kết tội là quên nguồn gốc tổ tiên khi quan niệm về Xã Hội, Chánh Thể, Lý Tưởng... khác nhau.


TRẦN MỘNG LÂMFree Web Template Provided by A Free Web Template.com