<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.


TRẦN MỘNG LÂM

Hẳn chung ta còn nhớ AMANDA GORMAN, cô ta là nữ sĩ đã đọc bài thơ "The Hill We Climb" trong lễ tuyên thệ của Tổng Thống thứ 46 của Hoa Kỳ vừa qua. Trong bài thơ có câu:
Chúng ta sẽ san bằng các sự chia rẽ vì chúng ta biết để ra ngoài các khác biệt trong Tương Lai chúng ta.

Ý của thi sĩ thì cao quý như vậy nhưng qua đến ÂU CHÂU, nguyên việc dịch bài thơ ra tiếng của các quốc gia bên này, cũng đủ tạo ra chia rẽ. Mà các bạn có biết chia rẽ đến từ đâu không? Rất khôi hài là bên ÂU CHÂU, sóng gió nổi lên quanh cái mảu da của người dịch.

Tại xứ Hòa Lan, ký giả Janice Deul viết trên nhật bao DE VOLSKRAN bên đó: Một người dịch da trắng là điều không chấp nhận được. Tuần lễ sau, người đã làm việc đó, Marieke Lucas Rijneveld từ chức. Nhà xuất bản Meulenhoff xin lỗi đã bỏ lỡ dịp trao cho một người da mầu dịch bài thơ nói trên. Việc chỉ có thế nhưng có một phụ nữ làm nghề phiên dịch người Espagnole tên Nuria Barrios nóng mũi. Bà viết: Đây là sự chiến thắng của nguồn gốc bản thân trước tài năng sáng tạo (C'est la victoire du discours identitaire face a la liberte creatrice). Nghĩa đại khái là có việc phân biệt do lý lịch chứ không do tài năng, y như Cộng Sản sau 75.

Sang đến xứ Espagne, Victor Obiols nói rõ hơn: Phải là đàn bà, trẻ tuổi, đã dấn thân tranh đấu đòi bình quyền, và nếu da đen thì tốt nhất.

Tại Paris, việc dịch bài thơ được dành cho một phụ nữ lai Bĩ - Congo tuy người này không có kinh nghiệm gì, mới bắt đầu lăm việc dịch thuật mà thôi.

Tại Thụy Điển, một ca sĩ đàn ông tên Jason Diakite được hân hạnh trao cho làm một ca khúc Rap, nhưng ông này còn có tên khác là Timbuktu, có cha mẹ gốc Mỹ.

Tại nước Đức, nhà xuất bản Hofmann Und Campe có bài dịch Den Hugel Hinauf ngay khi bài thơ được đọc nhưng bài dịch bị từ báo Der Standard công kích là đề cao cho khuôn mẫu tôn trọng sức mạnh: "Les figures stylistiques ou les images fortes" của nguyên bản bài thơ.

Tai nước ÁO, Hadija Haruna Oelker, da đen, rồi Kubra Gumusay, người Thổ, hai thành viên bảo vệ Phụ Nữ và chống Kỳ Thị cũng đã lên tiếng trên báo chí địa phương.Tóm lại, một bài thơ san bằng cách biệt lại đào sâu thêm cái hố ngăn các. Cũng buổn! (Viết theo AFP).


TRẦN MỘNG LÂMFree Web Template Provided by A Free Web Template.com