<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh
TRẦN MỘNG LÂM

Trong lúc bên Mỹ người ta kêu la vì tiền thuế có thể sẽ tăng dưới chính phủ của Tổng Thống mới, mà người ta kết án là sẽ đưa nước Mỹ về Xã Hội Chủ Nghĩa và có thể là Cộng Sản, thì dân Canada đã đóng thuế từ lâu cao hơn nước láng giềng.

Chúng tôi quen rồi và cúng thấy hữu lý, khi mà xã hội cần có tiền để lo cho những điều có ích lợi cho mọi người, trả lương cao hơn cho những người chịu chấp nhận hiêm nguy để săn sóc các người bị Covid 19 chảng hạn. Mọi người có thể kết án là tôi đạo đức giả vì ai mà không muốn được giảm thuế. Thế nhưng một lá thư ngỏ ngày hôm nay đươc đăng trên Journal de Montreal chứng tỏ một phần nào tâm tình người dân ở đây. Tôi muốn nói đến những người trẻ và giầu có, mà nguyện vọng không phải là kiếm thêm tiền. Họ chỉ muốn là tài sản Canada được phân phối công bằng hơn. Họ gọi là Redistribution de richessse.

Bức thư ngỏ này ký tên Vincent Marissal, Annick Labadie, Timour Screve, Mc Phedran Waltzer... và có tên: Plaidoyer en faveur d’un impot sur les grandes fortunes. Những người ký tên phía dưới lá thư tự nhận họ là những người trẻ của Quebec giầu có: Jeunes Quebecois fortunés. Họ viết và tôi chép lại :

- Contribuer fiscalement a la societe est pour nous un geste qui doit etre valorisé. Nous sommes chanceux de vivre dans une societe ou nous avons acces a des services publics gratuits et universels. La pandemie nous a appris qu'on devait d'urgence y reinvestir.

Nghĩa là họ nói là cơn dịch này cho họ thấy cần phải đóng góp thêm cho xã hội này, sao cho người dân có thể có những vụ thiết yếu mà miễn phí. Đóng thuế phải được đề cao. Bởi thế, cái mà họ xin là: Que le Gouvernement du Quebec nous mette a la contribution a la hauteur de notre capacité. Nghĩa là họ xin được đóng thêm thuế.

Bài viết này là để trả lời cho rất nhiều bài bình luận mới đây tôi nhận đươc trên mạng Việt Nam kể từ khi có những đề nghị như tăng lương tối thiểu lên 15 đồng một giờ bên Mỹ. Những nhà bình luận thời cuộc này nhìn ở đâu cũng thấy âm mưu nên họ viết rằng tăng lương tới thiểu là tăng thuế một cách tinh vi và tiền thuế thu được là để có thêm cadeaux. Không thấy cái số tiền 1400 USD có phải là một cadeaux không, nhưng 1,400 USD này miễn thuế. Thành ra 1,400 USD thì nhận, (vì là tiền cứu trợ nạn dịch), nhưng vẫn sợ là chính phủ tăng thuế tinh vi khi tăng lương tối thiểu!

Hình như các ông ấy không nhìn ra là nếu có khả năng đóng thuế, thì không nên nghĩ cách trốn thuế, như trong dĩ vãng nhiều người đã làm.

Ước mong lá thư ngõ ngày hôm nay cúa giới trẻ Quebec sẽ làm cho vài người tinh ranh gốc Việt, tác giả của những bài báo tôi nhận được qua mạng suy nghĩ, và không bới bèo ra bọ nữa.


TRẦN MỘNG LÂMFree Web Template Provided by A Free Web Template.com