Muốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Nhiều triết gia của Phương Đông đã nói nhiều về thuyết Trung Dung, nhưng không phải là ai cũng đông ý với luông tư tưởng này. Tuy nhiên trong tình trạng hiện nay của thế giới, đầy dẫy những cực đoan, thì người ta thấy cận phải có một đương lối để chúng ta có thể xóa bỏ nhưng dị biệt, để tạo ra một xã hội trong đó mọi người, mọi tư tưởng đều có chỗ đứng.

Sau đây là một quảng cáo của hãng Jeep nhưng nội dung của nó cũng nên nói tới. Hiện nay, tại Mỹ có hai khuyng hướng chánh trị : Tả phái có phong trào woke, hữu phái có Trumpisme, nghĩa là những người theo Trump. Xã hội Hoa Kỳ phân hóa. Bởi thế cần có những lời kêu gọi đoan kết lại, bằng cách TRUNG DUNG, không tả, không hữu. Bruce Springsteen là một ca sỹ nổi tiếng, hát bài hát này để kêu gọi người ta TRUNG DUNG. Bài hát vì lẽ đó có tên " The Middle". Thiết nghĩ TRUNG DUNG không chỉ cần cho Mỹ, mà cũng cần cho thế giới.Chúng ta cùng đọc vài câu trong đoạn phim này : Little girl, little girl, you're in the middle ò the ride-Every thing, everything will be just fine- Everything, everything will be all right, all right.Free Web Template Provided by A Free Web Template.com