<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Từ Đức Minh
Sự kinh tởm của Phật Giáo ngày nay

Từ Đức Minh
- Có những ngôi Chùa được dựng lên sau sự tàn phá cả trăm herta núi rừng, cây gỗ hàng trăm năm tuổi. Muông thú mất nơi trú ngụ.

- Có những thằng Sư chỉ biết xúi bậy Phật tử cúng dường mà quên nhắc tới những mảnh đời nghèo khó cần giúp đỡ.

- Có những thằng Sư chỉ quan hệ với Cán bộ Đảng viên lắm của nhiều tiền. Rồi coi khinh người nghèo như cỏ rác.

- Có những thằng Sư, Phật tử “ khôn ngoan “ lấy việc bố thí từ thiện cho người nghèo để làm bình phong, đạo Đức giả. Nhưng cái Tâm, Thiện,Mỹ không hề có.

- Có những Phật tử hôm trước làm bao điều trộm cướp, đĩ điếm. Rồi hôm sau đi Chùa cho... khuây khỏa.

- Có những Phật tử ăn ở thất đức, cướp của người nghèo để làm giàu. Rồi hàng ngày cúng Phật để sám hối.

- Có những Phật tử cúng lên Chùa cả trăm triệu đồng mỗi năm. Nhưng tuyệt nhiên ngoảnh mặt với những người nghèo khó.

- Có những Phật tử sống theo thuyết “ không nghe - không thấy - không nhìn “ trước sự nghèo khổ, thối nát & bất công ngoài xã hội.

- Có những Phật tử ăn ở bất hiếu với Cha Mẹ. Thế rồi khi Cha Mẹ chết lại cúng mâm cao cỗ đầy để mong họ phù hộ làm ăn phát tài.

* A di đà Phật ! Mong Phật hiểu cho con khi con viết những dòng này. Con không hề muốn gây khẩu nghiệp,xúc phạm tới Phật và những Phật tử chân chính khác. Mục đích của con chỉ mong mọi người hiểu đâu là Thiện - Ác . Con mong Phật tử, Chúng sinh nên hoà hợp. Những điều Chân- Thiện - Mỹ ở khắp nơi.


Từ Đức Minh


Free Global Counter

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com