Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Chồng 50 tuổi đặt báo xuống, nhìn vợ 35 tuổi nói:
- “Anh đọc thấy ở Braxin, phụ nữ trả nam giới bảy đô la mỗi lần nam giới nằm với họ. Cái lợi ấy ta chẳng nên bỏ qua. Anh sẽ đi chuyến tàu biển gần nhất”!
Vợ kêu lên:
- “Em đi với anh”
- Anh cần em làm gì kia chứ? Chồng phản đối
Vợ cãi:
- “Em muốn xem anh sống thế nào với 14 đô la mỗi tháng”


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com