Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Trong một lớp học

Thầy hỏi: " Từ những con số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 em nào có thể thêm các danh-từ vào để ghép với các số này thành câu có nghĩa không ?".
Một em 'quấn-khăn-đỏ' giơ tay lên:
"Thưa Thầy, ta đi du lịch 7 ngày, 6 đêm, ở khách sạn 5 sao, tầng thứ 4, phòng số 3, gồm 2 người & chỉ 1 giường và 0 ai có quần áo cả ".


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com