Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Nhẹ tay

Nha sĩ đang cắm cúi làm răng cho một khách nữ, đột nhiên la lên:
- Xin lỗi bà, cái mà bà đang bấu tay vào là bộ phận riêng tư của tôi chứ không phải thành ghế đâu.
- Tôi biết, thế thì cả hai chúng ta sẽ cố gắng nhẹ tay để không làm đau nhau nhé?


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com