Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
RANH NGÔN

Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn:
Sinh ra 2 tuổi ÐÁI BÔ
20 tuổi có BỒ
30 tuổi làm BỐ
40 tuổi lại có BỒ ....
80 tuổi lại ... ÐÁI BÔ

CHO dù số phận có long đong
ANH vẫn yêu em trọn một lòng
ÍT nhiều thể hiện mình em biết
TIỀN tài, danh vọng cũng bằng không


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com