Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Tiểu xảo

Một ông đi công tác xa chẳng may mắc bệnh phải nằm viện. Ông nhờ cô y tá điện gấp cho vợ : "Anh mắc bệnh phải vào nhập viện. Bệnh viện này hoàn hảo, các y tá ở đây trẻ trung, xinh đẹp..."
- Ông nói tới chúng tôi làm chi? Cô y tá ngạc nhiên.
- Cô thông cảm, tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc lên thăm...


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com