Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Nửa đêm có tay ăn trộm dân Nam kỳ lẻn vào nhà hai vợ chồng người Nghệ An, tìm mãi chẳng thấy gì để lấy. Hắn bèn mò xuống bếp , bỗng thấy nồi khoai luộc , tính lấy môt củ ăn cho đỡ đói , bỗng hắn nghe tiếng phụ nữ nói :
- "Sượng!"
Tên trộm bỏ củ khoai đó , lấy củ khoai khác , thì nghe tiếng đàn bà ... kêu lên:
- "Sượng!"
Lần này hắn lại bỏ củ khoai đó xuống, bốc lấy củ khoai khác. Hắn nghe tiếng đàn bà kêu... to hơn:
- "Sượng ! Sượng lắm anh ơi!"
Tên trộm tức quá chịu hết nổi, hét lên:
- Nghèo gì mà nghèo dử vậy, có cái nồi khoai luộc mà củ nào cũng sượng hết là sao?...


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com