Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Rùa đực và Rùa cái mần chuyện ấy với nhau.
Khi mần xong Rùa đực nói với Rùa cái :
- Nếu mai mà em muốn mần tiếp thì giờ này gặp nhau ở chổ này nhen .
Rồi ngoảnh mặt ra dià .
Hôm sau , Rùa đực quay lại chổ hẹn thì thấy Rùa cái nằm ngữa chờ sẳn :
- Nhỏ này chịu chơi ghê nơi ta ơi !
- Chơi cái thằng tía mày ! Hôm qua mày nện tao xong mày không lật tao lại , bỏ dìa luôn làm tao nằm từ lúc đó tới giờ .


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com