Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Ngày đẹp trời

Sherlock Holmes và bác sĩ Watson đi cắm trại. Hai người nằm ngủ trong lều.
Gần sáng, Holmes lay bạn dậy và hỏi:
- Watson, nhìn xem, anh thấy cái gì?
- Tôi thấy rất nhiều sao trên bầu trời.
- Vậy theo anh, điều này có nghĩa là gì?
- Nghĩa là chúng ta sẽ có một ngày đẹp trời. Còn anh?
- Theo tôi, điều này có nghĩa là ai đó đã đánh cắp cái lều của chúng ta.


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com