Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Thần y

Một bác sĩ nói với đồng nghiệp, vẻ buồn rầu: “Anh thử tưởng tượng xem, tôi chữa bệnh ung thư cho anh ta nhưng khi mổ thì hóa ra anh ta chỉ bị một cái áp-xe”.
Vị bác sĩ kia:
- Điều đó có gì đáng kể! Tôi đã điều trị nửa năm cho một bệnh nhân bị vàng da; nhưng khi cô ta chết, tôi mới phát hiện cô ta là người châu Á.


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com