Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Có đáng nuôi hay không?

Nhà sắp có khách, bà vợ hách dịch hỏi ông chồng:
- Ông định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao?
- Tôi muốn để mọi người đều biết, bà đã nuôi tôi thế nào! ông chồng hậm hực.
Bà vợ nói:
- Nếu vậy, ông hãy cởi nốt cả quần đùi ra, cho họ biết là ông có đáng để nuôi không?


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com