Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Tuổi của phụ nữ

- 18 tuổi như trái banh , 22 thằng dành nhau 1 trái , mấy thằng dự bị cũng muốn mau mau vô sân.
- 28 tuổi như banh bóng rổ , chỉ còn 16 thằng dành nhau.
- 38 tuổi như trái banh bóng bàn , 2 thằng chơi , thằng này đẩy qua thằng kia.
- 48 tuổi như trái bóng chầy , thằng nào thằng nấy đánh nó bay càng xa càng tốt.
- 58 tuổi như trái golf , chỉ 1 thằng chơi , và muốn nó mau xuống lỗ .


Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com