Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
ĐỒ MỚI

Một quý-bà đang đi du-lịch mùa hè đứng bên thanh chắn tàu của du-thuyền, giữ chặt mũ cho nó khỏi bay đi mất. Một quý-ông đến gần chỗ bà ta và nói:
- Thưa bà, tôi không có ý thô-lỗ, nhưng bà có biết là váy của bà đang bị gió hất tung lên không?
- Tất-nhiên, tôi biết chứ. Nhưng tôi cần phải giữ chiếc mũ này bằng cả hai tay.
- Nhưng, thưa bà, bà phải biết là tất cả những gì riêng tư của bà đã bị lộ hết cả chứ?
- Thưa ông, tất cả những gì ông có thể nhìn thấy đều đã 85 tuổi rồi. Còn chiếc mũ này tôi chỉ mới mua hôm qua thôi.

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com