Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
YÊN TÂM

Ông nọ than: - Tôi lo quá, dạo này vợ tôi ngủ hay nói mơ, bà ta thường kêu: "Đừng, anh Mai, đừng!". Bác-sĩ trấn-an:
- Ồ, nếu vậy thì không có gì phải lo cả.
- Nhưng tôi tên là Nam kia mà.
- Đúng, nhưng một khi bà nhà đã nói "đừng" thì việc gì phải lo!

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com