Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net
Ðời Dài Lê Thê

- Có đúng là những người có vợ sống lâu hơn những người độc thân không?
- Không, họ chỉ cảm thấy cuộc sống dài lê thê mà thôi.

Web site Lê Dinh
Lượm lặt trên net

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com