<BGSOUND src="Nhac Bai.mp3"> Le Dinh


Internet
HÌNH ẢNH LẠ

Internet
Kiến thức trong cuộc sống: Một ca sĩ gửi hình tang lễ ca sĩ Quốc Anh trong đó có hình này và hai người trong hình bị chỉ trích. (Đứng quay lưng lại trước bàn thờ người đã khuất).


Internet

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com