Nhạc sĩMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Bài nhạc: CHÍN MƯỜI NĂM BIỀN BIỆT.

- Thơ: Hạ Ái Khanh (Dương Viết Điền).

- Nhạc: LMST.

THƠ PHỔ NHẠC

Thơ: Hạ Ái Khanh (Dương Viết Điền) - Nhạc: LMST.
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com