Nhạc sĩMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm
CÓ AI VỀ SÔNG ĐÀ.

- Sáng tác của Nhạc sĩ Dương Viết Điền

- Trình bày: Nữ ca sĩ Kim Thúy

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com