Nhạc sĩMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Lệ Ướt Hoen Mi.
- Nhạc: NS Dương Viết Điền
- Thơ: Việt Hải
- Trình bày: Lâm Dung
Nhạc sĩ Dương Viết Điền
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com