Nhạc sĩMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Mấy Dòng Ngũ Ngôn Cho Huế.
- Thơ: (Hạ Ái Khanh) Dương Viết Điền
- Nhạc: Nguyễn Tất Vịnh
- Trình bày: Bảo Yến

Nhạc sĩ Dương Viết Điền & Nguyễn Tất Vịnh
Free Web Template Provided by A Free Web Template.com