Nhạc sĩMuốn liên lạc với tác giả, xin bấm vào hình trên.Bài nhạc: NHỚ RỪNG.

- Thơ: Thế Lữ / Nhạc: Dương Viết Điền.

THƠ PHỔ NHẠC

Thơ: Thế Lữ - Nhạc: Dương Viết Điền.


NHỚ RỪNG

Xin bấm vào đây để xem bài nhạc

Free Web Template Provided by A Free Web Template.com